Kronika organizace do 2009

Historie chovatelství 1904-1938 ...

Historie chovatelství v obci a okolí 

1904

Založen spolek Brno-Židenice Brno-Řečkovice

 

1906

Byl založen králíkářský spolek v Dolních Kounicích, kde se dá předpokládat, že pro pro v něm byli i chovatele z okolních vesnic.Tento rok Byl založen spolek se v Ořechové.

1907

Založen chovatelský spolek v Telnici.

První výstava králíkářského spolku v Dolních Kounicích návštěva 250 osob

 

1915

Založen spolek Brno střed později přejmenován na ZO Brno 1

1927

Založen spolek v Jezeřanech činost ukončena v roce 1939

1928

Založen spolek v Oslavanech

1929

 

Začátek chovatelství v obci se datuje k 17.3.1929, kdy na popud občana Badina Jana st.byla svolaná schůze zájemníků za účelem Založení spolku pěstitelů Drobného zvířectva v místnostech obecní radnice.Tady první bylo zvoleno předsednictvo: předseda Badín Jan st, zapisovatel Nerud Jan, Zoufalý Fr., Radhouský K, Trenz Josef Rapouch Stanislav Zbývající členové spolku byli: Světlík Boh, Oulehla Jaromír, Vanke Josef, Badín Jan ml, Sládek Adolf, Oulehla L, Předešlý TomášPařil Josef, Schoř Florián, Krutiš Jaroslav, Koncer Fr., Holý Metud, Herman Nerud.

Z organizací Založení pomáhal Mir.Konečný z Blažovic jako živnostník spolku pěstitelů pro Blažovice a okolí, Který daroval spolku dvě ramličky.

21.4.1929 na první Valné hromadě Byl Zvolen nový výbor: předseda Oulehla Jaromír, místopředseda Zoufalý František, jednatel Badín Jan st, Pokladník Rapouch Stanislav, hospodář Oulehla Ladislav, 2. Náhradníci Nerud Jan, Krutiš Jaroslav 2 revizoři Vanke Josef, František Končar

5.května1929 PŘI schůzí bylo rozhodnuto koupit spolkového kozlíka ze spolku v Blažovicích kde se PŘI Jejich výstavě prohlédne koupí.Členové byli vyzváni Aby taky vystavovali na výstavě v Ivančicích.Dne 29,5 došel Kozlík samice králíka tříslového, bylo navrženo kozlíka svěřit do opatrování paní Cetlové ramličku Oulehlovi Ladislavu, Který zaručuje nejlepší opatrování.Byl vytvořen řád o chovu připouštění spolkového kozlíka.

Rad_o_chovu_kozlika.odt (14 kB)

Dne 23.6 Byl obdržen dar 200 Kč od obce na kozlíka.

1930

9.1.1930 bylo rozhodnuto na schůzí Požádat zemědělskou radu o subvenčního kozlíka o násadu vajec.19.ledna na Valné hromadě sepsaná smlouva s Rapouchem St.ohledně násady kachen pekingských Který se zavazuje držeti po 3 roky 1 kačera kachny 3 druhým rokem násadu vráti spolku.Kozařský odbor hlásí, že pro pro celkový počet koz v místě je 160 kusů z toho 15-20 kusů Dobrych vlastností. Pokladní zpráva za rok 1929 Příjmy 526 Kč Výdaje 487,3 O kč.Členské příspěvky Byly schválený na 6kč.2.2.1930 Zemědělská rada přislíbila plemeného kozlíka za poplatek 50 Kč Záda kontrolu, vzdušný chlév jméno opatrovatele navržen Nerud Jan.28.5.1930 čten Dopis ze spolku v Dolních Kounicích kde nás žádají o účast na výstavě kam se přihlásil Nerud Heřman s minorkami, Vanke s červinkami, Nerud Jan, Jar-Oulehla Brahmánky světlé, Trenz Josef-Hamburčanky, Rapouch St.kačeny pekingské, tříslové černé Lad.Oulehla BA Trenz Josefa Vanke Josef.16.8.1930 Přišel od Zemědělské rady Kozlík byli stanovený poplatky za skočné pro členy 5 kč NEčleny 7 Kč cizí 10 Kč. Za členy byli přijati Prošek Josef, Odehnal Jaroslav, Kokolija Josef.18.8.1930 bylo rozhodnuto Dejte oba kozlíky k Panu Proškovi, ale paní Cetlová odmítla kozlíka vydat.13, 10,1930 bylo rozhodnuto Snížit skočné pro cizí na 7 kč schváleno vybubnování oznámení o kozlících v německých Bránicích na hline za to že pro pro pánev Vanke paní Cetlová navzdor spolku pořídili neoznačeného kozlíka byli vyloučeni.9.11.1930 rozhodnuto staršího kozlíka prodat.

1931

11.1.1931 bylprodan starší Kozlík za 125 kč.Valná hromada se konala 18.1.1931, Které se zúčastnilo 16 členů celkový počet členů Byl 23.Členové se účastnili 2 výstav kde Získali 4 první ceny.Přijmy 737 kčvýdaje 199,30 kč.Byl Zvolen nový výbor ve složení předseda-Krutiš Jaroslav, místopředseda-Zoufalý František, jednatel-Jaroslav Odehnal, hospodář-Oulehla Ladislav, pokladník-Rapouch St.náhradníci-Badín Jan ml, Nerud Jan revizoři-Badín Jan st, Světlík.Po odvolání p.Vankeho bylo rozhodnuto Přijmout zpět oba členy.26.2.1931 bylo odsouhlaseno objednání dvouch kmenů drůbeže na bílých sedmikrásek holokrkých pro Lad.Oulehlu Vlášek koroptvích pro Badina jana ml.Dále se zakoupí pár moravských modrých pro Krutiše Jaroslava.

8.9.1931 bylo rozhodnuto na rade obce Aby všichni majitelé bezcených kozlů je prodali spolkový Aby se nechal licencovat, dále bylo schváleno projednání nákupu druhého kozlíka na Zemědělské radě.Bylo uloženo Najít opatrovníka pro oba kozlíky.Byl dán návrh na pana Vrbu, ze by mel zájem, na návrh výboru pro p.Vrbu Byl poslán obecní Sluha p.Němec Ant. Pan Vrba s podmínkami souhlasil Obdrží měsíční odměnu 120 Kč za Jednoho, skočné bylo stanoveno na 6 Kč

1932

3.1.1932 se konala valná hromada Spolkový kozel Prodan za 5O kč p.Hortovi.Příjem 905,20 vydání 188 kč.Zvolen nový výbor: předseda-Oulehla Jaromír, místopředseda Zoufalý František, jednatel Badín Jan st., Pokladník Rapouch Stanislav, hospodář Oulehla Ladislav, Náhradníci: Nerud Herman, Vanke Josef, revizoři-Badín Jan ml.Nerud Jan.Bylo usneseno že pro pro Odehnal Jaromír Obdrží spolku od 30 Kč na zakoupení 1 ks belgického obra, Badín Jan ml 30 Kč na stříbřitého žlutého Trenz Josef 15 Kč na zakoupení třísláka, Krutišovi Jaroslavovi 125 kč za 2 endemské husy, Badín st.20kč na Holuba pávika Rapouchovi St povoleno zakoupit násadu 15 zlatých vajec vyandotek

6.2.1932 bylo rozhodnuto uspořádat první výstavu na velikonoční pondělí 28.března, klece se půjčili od spolku Ořechovského 60 děr za 100 Kč, 200 Kč Silůvky Zadali dále bylo schváleno přistoupit do zemského svazu.

2.4.1930 hrubý zisk z výstavy Byl 867,55 Kč na výstavě bylo vydáno 6 kleci drůbeže vodní, 17 kleci hrabavé, 45 králíků, 19 Holubů celkem 87 kleci vystavovali chovatele z Dolních Kounic, Maršovice, Jezeřany, Němčic, Ivančic Ořechova.Na výstavu přivedl školní mládež p.učitel Koncer.Výstava se uskutečnila u p.Kališe

V květnu se naší členové zúčastnili výstavy v Maršovicích Dolních Kounicích kde Získali Prvních 6 míst do spolku Vstoupil p.Robotka dostal samičku třísláka.V listopadu Byl udělán Soupis hus v obci se chovalo 118 hus 23 houserů.

1933

22.1.1933 valná hromada příjem za loňský rok činil 2131,90 Výdaje 1267,85 kč.Stávající výbor Byl potvrzen na další období.Poplatek 5 kč z husy se začne vybírat ihned po vybubnování.Schváleno nákup násady vajec leghornky, vlašky koroptví.Od Okresní zemědělské rady máme Nárok na násaduvajec Žádost byla dana na vyandotky bílé zlaté, vlašky koroptví, hamburčanky stříbřité leghornky.Schválena odměna p.Němcovi 10kč za Ohlašování schůzí bubnem

8. dubna 1933 majitelům bylo všem houserů vyplacena odměna 28 kč tím Jaksi spolek Udělal Svou povinost vůči občanstvu, organizoval Aby chov hus, Aby Byl Dostatek houserů hlavně aby je všichni vyháněli na pastvu.Zemědělská rada nám přidělila nového kozlíka p Trenz Josef přislíbil, ze se o kozlíka bude řádně starat.27.5.1933 bylo rozhodnuto se zúčastnit výstavy v Němčicích v hojném počtu.Vystavovany Budou vlašky koroptví, plymutky žíhané, minorky černé, červenky, Králíky belgické obry albíny, tíslové černé.V Maršovicích vystavovat nebudeme přihláška prišla pozdě.

27.8.1933 předseda oznamuje, že pro pro Přišel drahou Kozlík, skočné stanoveno na 5Kč, dále bylo odhlasováno zakoupení přístrojku k rozeznávání pohlaví.Byly uděleny odměny z výstavy v Němčicích na: Schoř František Badín Jan ml na vlašky koroptví, Nerud Heřman na minorky, Jaroslav Oulehla na plymutky žíhané Králíky BO.

4.11.1933 chovatel Kozla hlásí, že pro pro kozel je v dobrém stavu a ze se k nemu žádná koza nevrátila.Vystupuje Radhouzský Karel, kterému bylo nařízeno napravit povinosti vůči spolku.

1934

6.1.1934 valná hromada, výbor Byl schválen na další období.Přijmy 638,05 vydání 373 Kč.Bylo odhlasováno odebírání odborného časopisu.

17.2.1934 bylo rozhodnuto se zúčastnit výstavy v Dolních Kounicích ve dnech 1-2.dubna, objednal se odborný časopis Hospodářská domácnost za 13,4 O ročně.

9.3.1934 čtena Přihláška na celostátní výstavu do Plzně Jezeřan.V Plzni díky těžké dobe se nezúčastníme.

7.4.1934 čten přípis z Oslavan ohledně krajské výstavy, nikdo nemá náladu vystavovat, Jelikož od nich k nám též nejde.

1.12.1924 Byl dán návrh na vystoupení ze zemského svazu Přistoupení do celostátního svazu

1935

6.1.1935 valná hromada, kterou navštívili Zástupci Dolních Kounic předsed Celostátní župy moravské s. Táborský, Který rozebíra účel spolku vybízí nás k větší činnosti.Členská základna Cita 19 členů az nich asi 10 odebírá časopis Rádce český rolník.Příjem 348kč výdej 243,70 kč.Výbor zůstává ve stejném složení.Byl podan návrh na zakoupení nového kozlíka 2 koziček kozel by se vyměnil v Maršovicích.

27.4.1935 bylo v obci 96 hus a 16 houserů

1936

2.února 1936 valná hromada.Příjem Byl 648.85kč výdej 529,85 kč.V obci je 87 hus 8 houserů.Předsednictvo zůstává ve stejném složení.Příspěvky se nevybírají protoľe se nic nepořádá

1937

16.1.1937 valná hromada.Uctěna památka Heřmana Neruda.Příjem 320.5O vydání 210.8Okč.Předsednictvo zůstává původní .. Příspěvky se nevybírají.P Trenz oznamuje, že pro pro Kozla letos chovat nebude navrženo projednat s s. Prokešem umístění kozla.žádost o mladého Kozla poslaná do Němčic.

6.11.1937 konstatováné, že pro pro mladý kozel se nevydařil kozy se vrací Galerie: se za 3 neděle nezlepší navrženo Aby jej hospodář prodal.

1938

16.1.1938 valná hromada.Kozel se prodal za 7Okč protoľe po něm nic nebylo.Příjem 355,7 O vydání 89.90kč.Předsednictvo zůstává ve stejném složení.

13.3.1938 přijati nový členové: Vérosta Josef, Navrátil František ml.Předešlý Josef.Bylo navrženo koupit kozlíka od Č.ZRM, V obci bylo 76 hus 12 houserů.

Toto jsou poslední zánamy v tomto Období.

 

.. 1961

Obnovení činnosti chovatelů dne 18.3.1961 po vystoupení z pobočky Dolní Kounice.Zvolen nový výbor ve složení: předseda Josef Zoufalý, jednatel Dobrovolný Jan, pokladník Miloš Ziegler, členové Vlček Vilém, Kadaňka Miroslav, revizní komise: František Dobrovolný, Pípal Metoděj, ostatní členové : Geyer Milan, František Kadaňka, František Horký, Kališ Stanislav, Očovský Jan, Geyer MetodějZO Měla 15 členů, bylo uskutečněno v dubnu stolní oceňování, tetováno bylo 50 ks králíků, vezměte maso bylo odváděno do nemocnice Ivančice.Během roku se přihlásil Jan Horník z Loděnic Bratka Oldřich z Dolních Kounic.Poštovní holubi nalétali 5590 km

 

1962

V tomto roce Měla ZO 2O členů, Byl Zvolen nový výbor: předseda František Dobrovolný, místopředseda Kališ Stanislav, jednatel-Němec Jaroslav, pokladník Zoufalý Josef, hospodář Kadaňka Miroslav, členové Bartka Oldřich, Očovský, Ziegler Miloš, revizní komise Vilém Vlček, Milan Geyer , byli přijati noví členové 20,1 Němec Jaroslav az Němčic přešli Koblížek Vlastimil, Badín Jan tetováno bylo 62 králíků Příjmy činily 561,44 Výdaje 365.V tomto roce jsme se zúčastnili výstav v Blučině, Ivančicích, Silůvkách, Velkých Nmčicích, Oslavanech, Budkovice , Mor. Krumlov Ořechov Získali jsme 30 prních druhých čen 7 čen 2 čestné ceny.

V okrese je 32 poboček s počtem členů 1050

1963

Členská základna čítala 24 členů, Byl Zvolen nový výbor ve složení: předseda Kališ Stanislav, místopředseda-Ziegler Miloš, jednatel-Němec Jaroslav, hospodář-Kadaňka Miroslav, pokladník-Zoufalý Josef, revizní komise-Badín Jan, Geyer Metoděj na výroční schůzí Byl 17 , 2 se přítomen zástupce OV ČSCHDZ Hrubý František Dvořák předseda MNV, Který Organizaci přislíbil všemožnou pomoc 18.7.63 Byl Přijat nový Cle Hort Josef.Byla uskutečněna první výstava ve dnech 28-29.9 s TÉTO výstavy zisk činil 706 kč.Také jsme se zúčastnili výstav v Pršticích, Řečkovicích, Přerově, Kroměříži bylo Blučině.tetováno 68 králíků.1.12 byla zakoupena půdní frézaz půjčky České spořitelny členů ZO.Poštovní holubi za rok 1962 nalétali 4440 km

1964

Členská základna Měla 26 členů.12.1 na výroční schůzí Byl Zvolen nový výbor ve složení: předseda Kališ Stanislav, místopředseda-Němec Jaroslav, jednatel-Ambrož Karel, hospodář-Kadaňka Miroslav, pokladník-Zoufalý Josef, členové-Geyer Metoděj, Ziegler Miloš, Vlček Vít, Oldřich Bratka, revizní komise-Ziegler Miloš, Hort Josef.

8.3 na členské schůzí přijati Koblížek Vilém Vítěslav Oulehla z Nových Bránic, 25.10 Byl Přijat Štěpán Schoř.27.12.byl Přijat nový člen Procházka Miloš.V okresního kole 6 Získali jsme místo, Byly zhotoveny klece na holubi

výstava se konala v zahradě restaurace na nádraží byla 19-2O.9 se ziskem 729 Kč, tetováno bylo 123 králíků.30 Holubů, 12 kusů drůbeže 2 Zlatí bažanti.Zúčastnilo se 48 vystavovatelů z toho 12 bylo místních členů

Přijat nový člen Schoř Štěpán vyloučen Byl Obulaný Josef.Výkony Holubů 5490 km.V tomto roce bylo chováno 98 králíků, 55 ks drůbeže, 86 Holubů užitkových 136 poštovních

1965

27.1.1965 Byl Zvolen nový výbor: předseda-Jaroslav Němec, místopředseda-Kališ Stanislav, jednatel-Ambrož Karel, hospodář-Hort Josef, pokladník-Zoufalý Josef, revizní komise-Ziegler Miloš, Schoř Štěpán, Bratka Oldřich Členská základna Měla k 1.1 22 získáno 5 Nových (Jiří Soukup (26.5), Dobrovolný František, Jedon Jaroslav, Sládek Vladimír, Vladimír Jílek), 2 odešli.takže Na konci roku Byl stav 25 členů.Tetováno 75 králíků, kroužkováno 65 kusů drůbeže, 40 ks už.holubů 57 poštovních.V Organizaci bylo chováno 125 králíků, 8Oks drůbeže, 101 užitkových Holubů, 160 poštovních.Chovatelé poštovních Holubů se zúčastnili dvou výstav, Aby v Brně av Ivančicích 11 letu s výkonem 4470 km Získali 2 x první místo 2x druhé 4x třetí, nejvýkonější Holub 3200 km Holubice 1860 km 1. místo v mistroství 1 místo v tomto roce určovací soutěži.V Byl velký výstyt myxematozy.

1966

Zvolen nový výbor: předseda Kadaňka Miroslav, místopředseda-Bratka Oldřich, jednatel-Soukup Jiří, hospodář Ambrož Karel, pokladník-Zoufalý Josef, členové-Schoř Štěpán, Geyer Milan, Geyer Metoděj, Vlček Vilém, revizní komise-Kališ Stanislav, Hort Josef.Členská základna Měla 34 členů k 31.12.Bylo chováno: 9 ks ovcí, koz 11ks, 176 králíků, 110ks drůbeže, 164 užit.holubů, 140 poštovních, 8 s nutrií 1 pes.Výkony poštovních Holubů 5285 km.23.5 byli přijati za členy Kobližek Vilém rapouch František, 12.6 Dvořák J. Wágner Svat. 17,7 Kříž Otto, 16.10 Holý L. Badín Z, 11.12 Koblížek Jan vyloučen Byl Jedon Jaroslav

Výstava byla 18-19.září opět v zahradě restaurace na nádraží VYSTAVENO bylo 92 ks králíků 16 druhů, holubi 18 ks 4 druhů drůbež 12 ks 2 druhů.Počet vystravovatelů 43 z toho 12 domácích zisk z výstavy činil 926 kč, tetováno 8O ks králíků .

1967

Základní organizace Měla 35 členů.Výbor pracoval ve složení: předseda-Kadaňka Miroslav, místopředseda-Gayer Metoděj: jednatel-Soukup Jiří: pokladník-Zoufalý Josef: hospodář-Ambrož Karel: kulturní referent-Sládek Vlad.členové-Geyer Milan, Dobrovolný František, Vlček Vilém, Schoř Štěpán, Revizní komise Kališ Stanislav, Ziegler Miloš, Vlček Vilém. 27,2 Byl Přijat nový člen Nerud Jan

17.-18 června na zahradě restaurace na nádraží byla uskutečněna výstava.Vystaveno bylo 125 ks králíků 21 druhů, 17 ks Holubů 7 druhů, 18 voliér drůbeže 3 druhů, Zlatí stříbrní bažanti.Vystavovalo 1E domácích a 46 z okolí

23.7.byl Zvolen nový jednatel OV Františka Ludvík

   Návštěvníci výstavy 1)J.Soukup,St.Kališ,M.Kadańka 2)Králík př.Zoufalého 3)Př.Ambrož doprovází předsedu JZD p.Helara  Výstavu vyfotil Karel Šlapanský.Pohledy na výstaviště.

 

, Zisk z výstavy Byl 866 kč, tetováno bylo 76 ks králíků

1968

Na počátku roku Měla ZO celkem 35 členů, ke Konci 28 ..

V červenci byla uspořadaná výstava.Činost ZO byla narušena rezignací predsedy př.Kadaňky 19.5.1968 odešel do MO Ivančice.Schůze nenavštěvovali ani další tři členové výboru.

Chovné stavy: 161 ks králíků, 126 ks drůbeže, 366 ks Holubů.

Behem roku Zemřelí Čtyři členové-Otto Kříž, Vl.Jílek Josef Vrba, Ludvík Wágner čest Jejich památce.Ze ZO koncem roku vystoupili Čtyři členové.

Výstava byla 15-16.7.1968 opět v zahradě na nádraží VYSTAVENO bylo 114 králíků 22 druhůse 34 Holubů 9 druhů 29 ks drůbeže 8 druhů, ziskem 558 Kč, uskutečněný Byl 1.chovatelský ples 27.1.1968tetováno bylo 74 králíků se dělali brigády pro sokol.

1969

ZO Měla 28 členů.Výbor pracoval v novém složení: předseda-Jaroslav Němec, místopředseda-Ambrož Karel, jednatel-Soukup Jiří: pokladník-Jaša Josef: Hospodář-Koblížek Jan: kult.referent-Kokolia Josef, tetovatel-Kališ Stanislav, referent pro mládež-Mutala Štefan: revizní komise-Zoufalý Josef Vlček Vilém, Geyer Milan

Ve dnech14-15.6 se uskutečnila výstava v zahradě na nádraží kde bylo VYSTAVENO 105 ks králíků, 28 ks Holubů 14 voliér drůbeže.Na výstavě Přítomno bylo i jedenáct mladých chlapců se zájmem o chovatelstvís čistým ziskem 747 Kč

V tomto roce opustil naše RDY Josef Kokolia čest jeho památce.Členství ukončil Dobrovolný, M. Kadaňka, Sládek

V prosinci se konala přednáška o chovu králíků Využití králičích kožek + stolní bodování.

Chovatele poštovních Holubů provedli následující lety: Budapest 300 km-2x, Segegín 420km-5x, Bílina 2x-570km, Jugoslávie 780km-2x.Na těchto závodech se zúčastnili tito chovatele: Jaroslav Němec, Josef Zoufalý, Schoř Štěpán Josef Hort.

V tomto roce byo zhotoveno i 120 ks výstavních klecí.Pro veřejné zásobování dodala zo 3366 ks vajec 117 kg králičího masa pro nemocnici Ivančice.Do výkupu bylo odevzdáno 1560 ks králičích kožek.Tetováno bylo 37 králíků.

V tomto roce byla znovu založena ZO v Jezeřanech-Maršovicích.

 

1970

Členská základna Měla 20 členů. Výstava se uskutečnila ve dnech 13-14.6 v kulturním domě v Dolních Kounicích jako je Společná MO Pravlov.Vystaveno bylo 172 králíků 23 druhů, 85 druhů Holubů 8, drůbež 19 ks 4 druhů se ziskem 1373 Kč s .17. Byl ledna uspořadaný druhý chovatelský ples Hrala hudba AZL Ivančicích. Byly zakoupeny plotové rámy na voliéry drůbeže, králíků tetováno bylo 97 bylo kroužkováno . Byly dokončeny králíci klece 50 ks po třech děrách

10 ks drůbeže, členové pracovali na brigádách pro sokol 125 hod. Poštovní holubi nalétali 6015 km

1971

Zo Měla v tomto roce 23 členů, 19.1 Byl Přijat Předešlý Josef z Dolních Kounic, 2.5 se z organizace odhlašuje př.Mutala přihlašuje Jiřikovský Lad.13.11 Přijat Němec Arnošt. Byl Zvolen nový výbor: předseda-Jaroslav Němec, místopředseda-Ambrož Karel, jednatel-Slezáček Stanislav, hospodář-Kališ Stanislav, pokladník-Schoř Štěpán, člen výboru-Geyer Milan, revizní komise-Zoufalý Josef, Koblížek Jan, Ziegler Miloš.

Výstava se uskutečnila ve dnech 11-12.9 opět na zahradě na nádraží VYSTAVENO bylo 153 králíků 19 druhů, 22ks drůbeže 3 druhů 38 ks Holubů 9 druhů se ziskem 1189 kč, tetováno bylo 28 králíků, kroužkováno 15 ks drůbeže 1O ks Holubů.31.1.1971 bylo provedeno stolní ocenění.Poštovní holubi nalétali 7075 km

1972

V organizaci stoupl počet členů na 32 výbor opustil Geyer Milan, Který se odstěhohal do Brna jinak výbor zůstal v původním složení, 2.1 Byl Přijat Šalplachta František, 20,2 byli přijati Macek L., St.Kališ ml, 9,4 Přijat Procházka Vl

výstava se uskutečnila ve dnech 9 10,9 v zahradě na nádraží VYSTAVENO bylo 146 králíků 19 druhů, 21ks drůbeže 4 druhů, 57 druhů a5 Holubů 15 ks exotů se ziskem 6O3 kč, tetováno bylo 45 králíků kroužkováno 20 ks drůbeže. Stolní bodování bylo provedeno 20,2 oceněno bylo 23 králíků.Poštovní holubi nalétali 6475 km

1973

Členská základna poklesla na 3O členů ve výboru došlo ke změně na postu místopředsedykde Karla Ambrože, Který Vystoupil nahradil Šalplachta František.Dosavadní předseda Záda o Uvolnění z osobních důvodů 26,1 funkcí bude zastávat př.Slezáček

výstava byla 3-4.11 v zahradě na nádraží VYSTAVENO bylo 126 ks králíků 22 druhů, 85 ks Holubů 22 druhů 8 ks exotů se ziskem 402 kč, tetováno bylo 61 králíků, kroužkováno 15 ks drůbeže 2O ks holubů.Členové ZO se zúčastnili Brigad na stavbě prodejny.Výkony poštovních Holubů 4365 km

1974

Do organizace byli přijati dva členové Takže celkový počet Byl 32,12.1 ukončil členství př.Tvrdý, 21.7.bylo předáno vyznamenání třetího stupně př.Zoufalému Josefu Byl Přijat nový člen Jan Sládek, 15,9 byli přijati Martínek Bohumil, Oulehla Ladislav, 28.11 s . Kadaňka.Byl Zvolen nový výbor ve složení: předseda-Šalplachta František, místopředseda-Němec Jaroslav, jednatel-Kuchařík Josef, hospodář-Kališ Stanislav, pokladník-František Masopust, členové-Schoř Štěpán, Zoufalý Josef, Rathouský Jan, Soukup Jiří, revizní komise -Kuchařík František, Stanislav Slezáček, Jaša Josef.V tomto roce se uskutečnilo stolní oceňování 10,11 provedl př.Miler Vojtěch z důvodu velkého výskytů myxomatozy, tetováno bylo 47 králíků, kroužkováno 25 ks drůbeže 10 ks Holubů, aby členové se podíleli na stavbě prodejny. výkony poštovních Holubů 5795 km 

1975

Přistoupil další člen Takže počet stoupl na 33,16.2 se přihlásil Martínek ml Bohumil, členství ukončil př.Drábek, 13,7 byli přijati mládežníci Hlavoň Petr, Kupský Lubomíra Jaroslav Soukup, 31.7 Byl Přijat Předečlý Václav, 3.10 Přijat Koláček Stanislav, 14.12 přijati Trenz Vlastimil Šimbera Milan, členství ukončil Němec Jaroslav.Výstava se uskutečnila 11-12.10 u pana Havlina se ziskem 1410kč, přihlášeno bylo 153 králíků 22 plemen98 Holubů je celkem 69 vystavovatelů z toho 17 místních, Posuzování provedli Králiky-Miler, Dvořák, holubi Šofr.U TÉTO výstavy se nám dochovaly i následující udaje.Výstavní výbor pracoval ve složení: předseda Josef Zoufalý, jednatel-Soukup Jiří, místopředseda-Sládek Jan, hospodář-Kadaňka Miroslav, pokladníci-František Masopust Stanislav Slezáček, garanti-Kuchařík Josef, Oulehla Ladislav, Němec Jaroslav, Schoř Štěpán

14.12 Byl Zvolen nový výbor předseda-Šalplacta František, místopředseda-Zoufalý Josef, jednatel Jiří Soukup, pokladník-Masopust František, Hospodář-Martínek Bohumil, tetovatel-Kadaňka Miroslav, Kulturní referent-Sládek Jan, ved.mládeže-Soukup Jiří, člen-Kališ Stanislav

V tomto roce bylo tetováno 57 králíků kroužkováno 15 ks drůbeže 16 ks Holubů.

1976

Členská základna zůstala na stejném počtu, 11.7byl Přijat nový člen Mir.Hron ze Silůvek, 12.11 byli přijati za členy Zdeněk Kališ Jiří Fischer, 1O.12 byli přijati Tesař Mir Vítěslav Schoř, 11.7 byla dovolená revizní komise ve složení-Kuchařík Josef, Hron Miroslav Jaša josef.Naší členové přispěli 128 kč na akci Velvary, kde vyhořela hala.Bylo provedeno 7,11 stolní oceňování králíků posuzoval př.Dvořák.Tetováno bylo 55 králíků kroužkováno 2O ks drůbeže 26 holubů.ZO Dolní Kounice získala k 70.. výročí založení jazyce ÚV ČSCH v Organizaci TÉTO Byl velmi silný chov brněnských voláčů mezi nejaktivnější členy patřily př.Vodička, M. Svoboda, T. Stehlík, Ing.Měšťan, V. Macháček, Klingerhofer.

1977

Stav členské základný poklesl na 30 členů výstava byla uspořadaná 17-18.9 se ziskem 1065 kč, uspořadaný 3.chovatelský ples 22,1. 12,8,1977 dále byla odkoupena stodola byla zahájena výstavba chovatelny, 27.2 byla ustavovena stavební komise ve složení Jiří Soukup, Josef Hort, Šalplachta František Josef Jaša, 2.4 Byl proveden sběr železného šrotu, kde členové odpracovali 1650 hodin z toho 699 hod.. org + 2-450 137 občané v tomto roce bylo vydání na stavbu 16636,22 Kč.Tetováno 85 králíků kroužkováno 5O ks drůbeže 3O ks holubů.ZO Silůvky dostala od ÚV cestnou jazyce. 

1978

15.1 Byl Zvolen nový výbor ve složení: předseda Kadaňka Miroslav, místopředseda-Šalplachta František, jednatel-Soukup Jiří, pokladník-Kuchařík Josef, hospodář-Martínek Bohumil, tetovatel-Schoř Štěpán revizní komise Zoufalý Josef, Hron Niroslav, Rathouský Jan.Členská základna poklesla na 24 členů, 9,4 Přijat nový člen Petr Čech na stavbě bylo odpracováno 1.315 hod.. bylo vydáno na materiál 32937,14 Kč.Tetováno bylo4O ks králíků, kroužkováno 20 ks drůbeže 30 ks holubů.ZO Oslavany dostala od ÚV cestnou jazyce.

1979

Členská základna se rozrostla na 31 členů, 18,2 Vystoupil s organizace p.Jaša Šimbera, přistoupili Křeček F, Rapouch M, Střecha Petr, H, 2,3 byli přijati Slunský Bohumil, Pazourek BP, Kvasnička Joseflávka'Milan, 30.8.byli přijati Čech Stanislav Schořová Jana.Výstava byla uspořádaná opět u p.Havlína ve dnech 20-21,9. V tomto roce se členové podíleli na stavbě MŠ.Také vzít jsme se podíleli na Pořádání hodů Společně s SSM.V tomto roce se dělala střecha na stavbě stavební povolení bylo prodlouženo o rok,

 

1980-1989 historie ...

1980

V lednu byla Přijatá nová členka p.Kremláčkova.Na výroční schůzí v březnu byla Přijatá p.Koláčková z Dolních Kounic.Byl Zvolen nový výbor ve složení:

Předseda: Kadaňka Miroslav, jednatel: Soukup Jiří, místopředseda: Miroslav Hron, pokladník: Křeček František, hospodář: Martínek Bohumír, Registrátor: Schoř Štěpán, členi: Petr Čech, Čech Stanislav, Jiřikovský Vladimír KRK: Zoufalý Josef, Rathouzský Jan, Šalplachta František . Okresní výstava proběhla v Oslavanech kde se zúčastnili dva chovatele králíků.Bylo tetováno 55 kusů králíků

1981

V březnu Byl podan návrh na vyznamenání III.stupně př.Hrona Miroslava.V červenci byli přijati nový členové do př.Macek Lubomír Zoufalý Jiří.Výstava se uskutečnila ve dnech 19-20.září s čistým ziskem 3.491 Kč.V listopadu Byl přijati dva nový členové z Mělčan se Tomáš Navrátil Jaroslav Fraňa

1982

Na výroční schůzí Byl Zvolen nový předseda př.Tesař Miroslav.V tomto roce byla provedena plošná vakcinace králíků.Novým pokladníkem Byl Zvolen př.Šalplachta František, místopředseda: Kadaňka Mir.jednatel: Soukup Jiří, hospodář Petr Čech St.Čech-tetovatel, KRK : Kališ Stan.V květnu Byl Přijat nový člen Stanislav Pokorný č.p 34.V červnu se přihlásil Schoř Vojtěch.V září se přihlásil Sládek Svatoslav.V říjnu byla založena ZO Mělčany do kterépřešli členové z naší organizace

1983

V tomto roce se řešila hlavně dostavba budovy.Přihlásili se Milan Krejčí, Olšová Libuše, Olsa František.Kobližek Vlastimil, Oldřich Kobližek

1984

Na výroční schůzí Byl Zvolen nový výbor: Petr Čech, Čech Stanislav, Martínek Bohumír-předseda, Soukup Jiří, Křeček František, Schoř Štěpán, Hron Miroslav, Krejčí Milan, Čechová Marie, Kremláčková Anna-místopředsedkyně, Šalplachta František, KRK: Kališ Stanislav, Kuchařík Josef, Zoufalý Josef.Tetováno bylo 31 kusů králíků.

1985

Začíná stagnace jak výboru tak i členů.Byla provedena Vodovodní přípojka.Byl Přijat nový člen Jaroslav Čech.

1986

Na výroční schůzí Byl Zvolen nový výbor předseda-Čech Petr, jednatel-Soukup Jiří, místopředseda-Kremláčková Anna, pokladník-Čechová Marie, hospodář-Čech Stanislav, členové-Schoř Štěpán, Krejčí, Čech Jaroslav, Koláčková, KRK-Kališ Stanislav, Kuchařík Josef, Zoufalý Josef.Dne 26.6.1986 byla provedena kolaoudace budovy.V roce bylo tetováno 90 ks králíků kroužkováno 160 ks drůbeže, 100 ks exotů.

Chovatelské Zařízení:

Celkem odpracováno 7.805 hod..

Za stavební materiál-97300 Kč

Hodnota díla -175.350, --

1987

Chovatelské zařízení se začalo pronajímat pro svatby a jiné rodinné oslavy, ČSD.Výstava (u p.Havlína) se nekonala z důvodu souběhu s okresní výstavou.Byl Přijat nový člen-Evžen Svoboda.

1988

Byl Přijat nový člen Macek Luboš.Nový výbor: předseda-Čech Petr, místopředseda-Kremláčková Anna, jednatel-Kuchařík Josef, pokladník-Čechová Marie, hospodář-Čech Stanislav, člen-Schoř Vojtěch, Hron Miroslav, KRK-Kališ St, Jan Knotek , Soukup Jiří.Byl proveden sběr žel.šrotu.Tento rok se poprvé vakcinovalo púroti moru, Kvůli kterému bylo upuštěno od výstavy.Počet členů na začátku 23 na konco 21

1989

Byl Přijat nový člen Luboš Kuchařík, Kvůli veterinárním opatřením byla výstava zrušena jen se uskutečnila slavnostní schůze k 60 výročí se uskuteční who 19.11.1989.kde ZO obdržela cestnou jazyce ÚV ČSCH.V 39 obcích okresu Byl Výskyt moru.Složení výboru: předseda Petr Čech , místopředseda Kremláčková Monika, jednatel Kuchařík Josef, pokladník Čechová Marie, hospodář Stanislav Čech, člen Miroslav Hron, Schoř Vojtěch KRK Kališ Stanislav, Knotek Jan, Soukup Jiří.Počet členů na začátku 21 Na konci 22

 

Historie 1990-1999...

 1990

18.3 byl přijat nový člen Flesar Václav z Dolních Kounic.V dubnu byl naplánovaný sběr železného šrotu,ale neuskutečnil se ,dělal ho MNV.Byl zvolený nový výbor ve složení:předseda-Čech Petr,místopředseda-Kremláčková Anna,jednatel-Kuchařík Josef,hospodář-Čech Stanislav,pokladník-Čechová Marie,členové-Schoř Vojtěch,Kuchařík Luboš,KRK-Kališ St,Schoř Štepán,Čech Jaroslav.V červbu byl předán bronzový odznak př.Kališévi St.Žádost starosty MNV na zřízení holičství v budově zamítnuta.Horní místnosti začaly být využívány na pečení koláčů.Př.Kališ Stanislav obdržel bronzový odznak Počet členů 15 dospělých 3 mládežníci

1991

Mládež  pořádala zábavy v horních místnostech.OÚ nám uhradil 15 q uhlí.ZO Radostice oznámila zrušení okresní výstavy z důvodu malého množství králíků.Na začátku roku počet členů 18 na konci 19.

1992

Složení:předseda Čech Petr,jednatel Kuchařík Josef,místopředseda Schoř Vojtěch,pokladník Čechová Marie,hospodář Čech Stanislav,členové Kuhařík Luboš,Soukup Jiří KRK:Kališ Stanislav,Schoř Štěpán,Čech Jaroslav početchovatelů na začátku roku 19 na konci 18

1993

2.1 ukončil členství Schoř Štěpán.VČS navštívil zástupce OV př.Pištěk,př Šalplacta byl v doplňujících volbách zvolen za člena KRK.Počet členů 10

1994

Obdrželi jsme žádost z OÚ na zřízení pedikůry v malé místnosti bude se jednat z novým OÚ a žádost p.Ryšavého na pronájem budovy na zábavný podnik-byl zamítnut.ZO měla v tomto roce 10 členů.Zemřel př.Čech Stanislav.

1995

Výbor zůstává ve stejném složení předseda Čech Petr,jednatel Kuchařík Josef,pokladník Čechová Marie,člen Soukup Jiří KRK: Kališ Stanislav,Schoř Vojtěch.Kuchařík Luboš.Počet členů 9.V tomto roce uhyulo na králíčí mor v naší obci cca 2000 králíků.Řada chovatelů se více věnuje chovu králíků na výkup než na výstavy.Budova se zapůjčovala ostatním organizacím,obecnímu úřadu i soukromým osobám

1996

 V tomto roce bylo na okrese Brno-venkov 51 ZO (např.v okolí Bratčice,Dolní Kounice,Malešovice,Mělčany,Nová Ves,Pravlov,Silůvky,Tetčice,Syrovice,Zbýšov) v současné době už neexistují.V tomto roce opustil  navždy naše řady př. Soukup Jiří hlavní iniciátor chov.akcí a budoivatel chovatelské budovy čest jeho památce.

 

1997

K 5.12.1997 došlo k sloučení okresů Brno-venkov a Brno-město.Budova byla pronajímana AGROGAZU.V tomto roce byla aktivita našich členů nízká jen př.Kuchařík Josef zísal v oblastní výstavě okresů vítěztví v kategorii králíkůPočet členů 8

1998

Počet členů 8+ 2 mládežníci.V liustopadu se konala v Brně poprvé v historii Evrapská výstava na které získal náš spoluobčan Zděněk Kališ člen ZO Ivančice titul Evropský šsmpion na drůbež.V budově bylo několik zábav a oslav

1999

V tomto roce je na oblasti  53 ZO.Začátkem roku do ZO přestoupili Kuchařík František,Kuchaříková Michaela a Kuchařík Lukáš ze ZO ČSCH Bor u Tachova.V okresní soutěži se umístil Kuchařík František na 11 místě a Kuchařík Lukáš na 4 místě mezi mladými chovateli a organizace na 7 místě.Počet členů 8 a dva mladí ze zdravotních důvodů ukončil členství Kališ Stanislav.Složení výboru:předseda Čech Petr,jednatel:Kuchařík Josef,pokladník:Čechová Marie KRK:Kuchařík František,Schoř Vojtěch,Kuchařík Luboš V soutěžích se ZO unmístila na 7 místě z 53 a v jednotlivcích Kuchařík František na 11 místě a Kuchařík Lukáš na 4 místě mladých chovatelů

 

Historie 2000-2010...

2000

27.2 byl přijat nový člen Glöckner Jaromír,bylo naplánováno udělat výstavu.Byla provedena úprava terénu u boční stěny.Po částečné rekostrukci z prostředků které se vydělali z výstavy malé mechanizace,kterou uspořádal př.Kuchařík František ale výbor s tím nesouhlasil došlo k roztržce a ukončení rekonstrukčních prací.Vystava byla zrušena. Bylo povoleno nasazování poštovních holubů v malé garáži.

2001

Byla schválena smlouva s chovateli poštovních holubů V tomto roce proběhla NVM v Radosticích .Na oblastní výstavě v Ořechově získal př.Kuchařík Josef na králíky Sž nejvyšší ocenění.Počet členů 8 a jeden mládežník na konciroku 6

2002

Vznikají finanční potíže,př.Kuchařík Josef půjčuje ZO 2965 kč,navrhuje se dlouhodobý pronájem.

V měsíci řijnu chtěla část členů přestoupit z oblastní organizace poštovních holubů zpět do základní organizace z důvodu změn ve struktůře chovatelů poštovních holubů,ale členská schůze to zamítla.Z toho důvodu byla založena 30,12.2002 ZO číslo 2 s počtem členů15.Činnost ZO 1 je v útlumu a dostává se do finančních problémů,které jsou řešeny osobní půjčkou jednatele ZO 1 Počet členů ZO 1 je 6

2003

V tomto roce je za účasti oblastního výboru a ÚV je řešena situace kolem budovy a společného fungování obouch organizací v jedné budově,ale shoda se nedaří najít,Prohlubuje se finanční krize ZO 1,která má 6 členů složeí výboru je předseda Čech Petr,jednatel-Kuchařík Josef,pokladník Čechová Marie,člen Kuchařík Luboš KRK:Glöckner Jaromír,Martínek Bohumil.Diskuze o přijetí nových členů do ZO protože od žádosti o přijetí členů CHPH do naší organizace byla za přispění OV vytvořena nová organizace Moravské Bránice 2 nebudeme na žádost již odpovídat.Většina žadatelů stejně není zárukou" dobrého soužití" a o přespolní chovatele nemá naše ZO zájem.Druhé organizaci bude dána vypověď o využívání budovy a bylo rozhodnuto zahájit jednání s předsedou OÚ o prodeji budovy a odkoupení jiné budovy

2004

V tomto roce nám nebyla po určitých zmatcích znemožněna činnost až v lednu roku 2005 jsme byly jako organizace znova začleněni do svazu.Členská základna čítala 16 dospělých a jeden mládežník.

ZO č 1 navrhuje dát nabídku do realitních kanceláří na pronájem budovy.Předseda oznámil,že nejsou peníze na úhradu el.energie př.Kuchařík J zapůjčil 1000 Kč.Počet členů 5

 

2005

V tomto roce měla ZO 21 členů.Na konci roku ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce předsedy přítel Hort Josef,který byl rozhodnutím výboru určen jako čestný předseda.Na členské schůzi 21.11.2005 byly provedeny doplňující volby.

Nový výbor bude pracovat ve složení: předseda-Kuchařík František,místopředseda-Horáček Jan,jednatel-Žedek Alois,pokladník-Čechová Alena,předseda KRK-Chlumecký Jaromír.

V tomto roce jsme se se snažili o rozjezd chovatelské činnosti a dostání se do podvědomí okolních ZO.Zúčastnili jsme se výstav v Ořechově,Ostopovicích,Radosticích,Blučině,Zbýšově a Otnicích.Dále jsme vyrobili vlastní internetové stránky,které průběžně doplňujeme.Postupně se nám daří rozšiřovat chovy čistokrevných králíků na více členů i u holubů se to zlepšuje i když u těch a u drůbeže máme problém s větším rozšířením kvůli nemožnosti volného chovu z důvodu přemnožení škodné-především kun.Od tohoto roku jsme převzali placení energií z budovy aby nedošlo k odpojení.

14,12,2005 zemřel bývalý předseda přítel Hort Josef,kterého budem všichni postrádat.

Členství ukončil př.Leichman Antonín ze zdravotních důvodů.

Ke konci roku jsme měli 21 členů.Nový členové:Knotek Jan,Trecha Pavel,Szromek Pavel,Schoř Tomáš

ZO č.1 podala trestní oznámení za neoprávněné vniknutí do budovy skupinou osob ZO č.2

ZO č 1 měla 4 dospělé a 1 mládežníka

2006

V tomto roce jsme se zúčastnili výstav v Pršticích kde jsme získali dvě čestné ceny,Jezeřany 1x čc,Ostopovice 2xčc,Blučina,Radostice 1x čc a oblastní výstavy v Ořechově kde jsme při první účasti v soutěži organizací  dosáhli na sedmé místo co se dá považovat za úspěch na soutěžní výstavě v Radosticích 17.11 jsme obsadili druhé místo.

V jarních měsících jsme provedli sběr železného šrotu kde se zúčastnila část členů kterým patří poděkování a také občanům,že nám přispěli železným šrotem.

Během roku jsme se zaměřovali na rozšíření čistokrevných chovu a také vylepšování chovatelských zařízení. Naší členové otetovali celkem 101 králíků a okroužkovali 255 holubů

V celoroční soutěži ZO na oblasti jsme obsadili třetí místo.

Členství ze zdravotních důvodů ukončil př.Dvořák Jaroslav.Na konci roku jsme měli 23 členů nový člen Barták Jiří.

ZO č.1 došlo ke změně ve výboru předsedou je Oldřich Koblížek.Př.Kršňák navrhl nepokračovat dále ve snaze získat přístup do chovatelské budovy a ukončit činnost organizace.Počet členů 4 dospělí a 1 mládežník

 

2007

Začátkem roku nás zaskočila zpráva o úmrtí př.Kameníka Miroslava a našeho bývalého člena př.Leichmana. V měsíci únoru se opět otevřela otázka chovatelny,když druhá organizace v obci se rozhodla ukončit činnost.Po jednáních na kterých se podílel i starosta obce došlo  dne 5.3.2007 ke schůzce zástupců obouch organizací a bylo domluveno sloučení obouch organizací s tím,že nový název bude ZO ČSCH Moravské Bránice.Jednání se zúčastnili př.Kršňák Karel,Koblížek Oldřich,Glockner Jaromír,Kuchařík František,Žedek Alois a Cetl Jiří.

Dne 17.3 se uskutečnila slučovací schůze obouch organizací a zvolení nového výboru .Schůze se zúčastnili i zástupci OV př.Jaroš a Duda. Na této schůzi bylo schvaleno uspořádat  po 21 letech opět výstavu.V .tomto měsíci byla zahájena rekonstrukce  1 patra.Byli přijati  tři členové,př.Rathouzský Jan,Hlavoň Petr a Kuchaříková Jaroslava.

V měsíci dubnu byla ukončena rekonstrukce prvního patra a vestibulu,koncem měsíce se provedl sběr železného šrotu,dalé byl přijat nový mladý člen př.Buchtela František..V květnu byla ukončena rekonstrukce jedné garáže a byl uskutečněn první chovatelský trh,bohužel nebyl dobře zvolený termín,protože tento termín se kříží s velkým trhem v Přerově pro měsíc červen byl zvolen termín na poslední týden v měsíci.Na chovatelském posezení nám přítel Uher Milan udělal přednášku o chovu a posuzování králíků za což mu děkujeme.

V červnu jsme ukončili rekonstrukci drůbežích voliér a zbývající práce na budově,takže jsme připraveni na uspořádání výstavy,Také byla navázaná spolupráce s firmou Krmimo Tetčice takže můžeme nabízet členům i nečlenům krmení a také s firmou Florian  Hovorany,která se zúčastnila trhu kde nabízela své výrobky,Také jsme navázali spolupráci s místní ZŠ a MŚ kde nám žáci nakreslili výkresy s tématikou domácích zvířat s kterých bude udělaná výstavka v naší budově,Za vstřícný postoj k této akci patří řediteli ZŠ.

V červenci proběhl další trh,dále byly provedeny nátěry betonových podlah v gárážích a ve vestibulu,nátěr oken a vrat a další práce na zkrášlení prostředí.

V srpnu skončila soutěž poštovních holubářů s potěšitelnými výsledky pro naší organizaci protože mistrovství oblastního střediska vyhrál přítel Franta František an šestém místě skončil přítel Žedek Alois a do dvacátého místa skončili přátelé Janek ladislav,Konečný František a Horáček Jan,ale i ostatní se umistili na dobrých místech.Všem patří poděkování za velmi dobrou reprezentaci naší organizace.Na členské schůzi byli přijati dva noví členove a to Buchtela František st.a Holický Rostislav.Také v tomto měsíci vyvrcholila příprava na výstavu vše hlavní je dokončeno už se dodělává jen různé vylepšení.

 

 

VÝSTAVA  15.9 -16.9.2007

 

V září ve dnech 15-16 proběhla dlouho očekávaná výstava.Na výstavě bylo vystaveno 177 králíků 29 plemen a rázů,97 ks drůbeže 15 plemen a barevných rázů a 105 ks holubů 12 plemen z tohoto přehledu vyplívá,že se jednalo o velmi pestrou výstavu i po tak dlouhé době si chovatelé našli cestu do naší vesnice o podpořili naší práci co děláme pro chovatelství i když ve stísněných podmínkách myslím že jsme pro úspěch výstavy udělali hodně a podle odezvy návštěvníků se výstava líbila.

Návštěvnici měli k dispozici popisky u všech zvířat, v katalogu bylo ocenění zvířat,u prodejných zvířat byly prodejní štítky pro snadnou orientaci.Posuzování provedli př.Dubina a Mgr.Šebesta -králíky,drůbež-př Sedlák a holubi-př.Hejral všem za odvedenou práci patří poděkování.

Nejlepší zvířata :vítězná kolekce králíků-Angory př Drobílka Jiřího

                vítězná kolekce drůbeže-zBH př.Ing.Duchoně

                Vítězný holub -Brněnský voláč př.Ludvíka Jiřího

Poháry získali na -nejlepšího mladého samce př.Trecha Pavel na Vš

               -nejlepší mladou samici př.Valeš Rostislav na AS

               -nejlepší kohout př.Heler Václav na L

               -nejlepší holub moravského plemene př.Macháček na MP červeného

Čestné ceny na králíky dostali: př.Bravenec Stanislav na Vm,Švestka Vojtěch na Vmš,Heler Václav na Nb a Kal,Valeš Rostislav na Čsč,Valach Karel na Rex rys,Ing.Kuchaříková M. na Bím,Drobílek Jiří na Rex hav,Ruizl Vladimír na Vš,Coufal Václav na ČA.

Čestné ceny na drůbež dostali:př.Dvořáková Olga na AM,Pelikán Jan na zL,Ruizl Vladimír na zWb a ing.Duchoň na z BI

Čestné ceny na holubi dostali:př.Kupský na Gigant Homer,Heler Václav na Rysy,Kelbl Jan na MP černošupinatého,Drobílek Jiří na Brněnského voláče a Kuchařík František na MVS černého.

Na výstavě byly vystaveny i nutrie a činčily pravé,které byly zpestřením výstavy.

Pro návštěvníky byla připravena velmi bohatá tombola,kde si přišli na své nejenom děti,ale i dospělí.Při občerstvení bylo možné probrat chovatelské radosti i strasti s přáteli a také poznatky z výstavy zapsat do návštěvní knihy.Po celou dubu bylo velmi pěkné počasí,takže si cestu na výstavu našlo přes 4OO návštěvníků.

V drůbežářské expozici jsme použíli na oceňovací lístky závěsné kapsy kde bylo možné umístit všechny lístky jednotlivě a návštěvník tak měl perfektní přehled o ocenění naráz.

Celou budovy zkrášlovaly výkresy žáků místní MŠ a ZŠ za což patří poděkování především panu řediteli a celému učitelskému sboru,kteří jako jediní z obce tuto akci podpořili.

Poděkování patří také všem členům ZO kteří se podíleli na přípravě a průběhu výstavy.

Těšíme se na další výstavu,která by měla proběhnout v měsíci únoru jako prodejní.

 Expozice králíků expozice drůbeže  

V řijnu jsme sezúčastnili oblastní výstavy jak s chovy tak i co se týkalo pomoci pořádájící organizaciNa této výstavě jsme získali tři čestné ceny  a to ing.Kuchaříková Michaela na Bíč a moráky a Kuchařík František na moravské voláče sedlaté.V soutěži organizací jsme v odbornosti králíků uhájili loňské sedmé místo,v odbornosti holubů jsme z loňské 11 pozice poskočili na druhou a v odbornosti drůbeže jsme při první účasti skončili šestí.V Jednotlivcích dosáhla ing.Kuchaříková Michaela na třetí místo.

Dále proběhla schůze ZO dne 12.10 kde se provedlo vyhodnocení vystavy místní i oblastní,byla přijmutá nová mladá členka a to Vendula Hrubešová z Letkovic,dále byla dohodnuta oprava kanalizace,prodejní výstava v zimních měsících a sběr železného šrotu.Na závěr byly provedeny volby nového výboru a kontrolní revizní komise.Staronovým předsedou se stal Kuchařík František,místopředsedou Cetl Jiří,jednatelem Hlavoň Petr,hospodářem Buchtela František,pokladníkem ing.Kuchaříková Michaela,náhradníkem Schoř Vojtěch.KRK předsedou se stal Žedek Alois,členové Horáček Jan,Badin Bohuslav náhradníkem Szromek Pavel.Do konce měsíce byla provedena nová přípojka odpadu do žumpy v jarních měsících bude provedeno napojení na kanalizační řád.

V listopadu na členské schůzi byl představen plán práce na první pololetí roku 2008. V roce 2008 máme naplánované dvě výstavy a to 16-17.2.2008 prodejní a 20-21.9.2008 místní při hodech.Byl přijat nový člen do virtuální organizace a to přítel Moješčík Ladislav chovatel laflešek a faverolek.Poprvé se uskutečnila prezentace fotek z výstav na velkoplošné obrazovce přes počítač.

V prosinci jsme přijali dva nové členy a to Ing. Jiřího Nocara ,který začíná s chovem Hoč a  do virtuální organizace Jana Bílka chovatele českých staváků a králíků kaliformských,takže ke konci roku čítala členská základna 32 členů.Na konci roku jsme uspořádali silvestrovské posezení pro zástupce okolních organizací.

2008 

¨V lednu jsme přijali dva nové členy a to Jiřího Marka a Martina Steinbergera.Př.Koblížek Oldřich ze zdravotních důvodů ukončil členství v ZO.Bylo zakoupeno pivní chlazení,které se bude využívat pro naše akce ,ale se i půjčovat na akce spoluobčanů.Byla podaná žádost na OÚ o snížení poplatku za odvoz odpadu-byla zamítnuta.Následně byla uzavřena smlouva s firmou A.S.A za výhodných podmínek.

V únoru bylo provedeny úkony na zlepšení zabezpečení budovy.

Ve dnech 16-17.2.2008 jsme uskutečnili první zimní prodejní výstavu bylo vystaveno 40 ks králíků a 3 ks drůbeže výstavu si prohlédlo přes 150 návštěvníků.Polovina králíků změnila majitele byla jen škoda,že bylo nabízeno málo samic o které byl enormní zájem a dále byl velký zájem o zakrslé králíky

Nejlepší králíky vystavil MVDr Martinec-Vss,Dvořák Jaroslav-Vm,Trecha Pavel-Vš,Kuchařík František -Vmš,Krejčí-Aljašky,ing.Kuchaříková Michaela -Bíč

V březnu proběhla výroční schůze na které se jako hosté zúčastnili zástupci ZO Radostice a Ořechov.

Byli přijati tři noví chovatelé a to Hrubešová Věra a mladí chovatelé Dominik Firsow a Martin Odehnal.Bylo provedeno zhodnocení uplynulého roku a vyhodnocení zimní prodejní výstavy.Dále byli členové seznámeni s upřesněným plánem práce do konce roku.Bylo rozhodnuto pořádat schůze s ohledem na mládežníky následovně v letním čase v pátek od 19 hod a v zimním čase v sobotu od 15 hod..Dále bylo rozhodnuto,že mládežníky budeme brát na výstavy v okrese a okolí.

V tomto měsíci byla instalovaná webkamera pro přenos schůzí pro členy virtuální organizace(zatím nám chybí internetové připojení-řeší se)Koncem měsíce se zástupci naší ZO zúčastnili výroční schůze v Radosticích.

Záštitu nad podzimní výstavou převzal  předseda poslaneckého klubu ČSSD Mgr.Michal Hašek

V dubnu byly předané dvě výstažné vesty do MŠ pro zvýšení bezpečnosti našich dětí na vycházkách.Byl proveden sběr železného šrotu.Také byl zaslán finanční dar p.Pacákovi do Radostic na nákup nových ovcí,které mu někdo postřílel.

V květnu jsme organizovali sledování MS v hokeji.Byl přijat nový mladý chovatel Zbyněk Šachl.Byl zprovozněn malý obchůdek s chovatelskými potřebami s možností nákupu i přes internet.Dále byla navazaná spolupráce s mikroregiony Krumlovsko a Daníž.Také tento měsíc díky firmě Jan Trecha bylo zprovozněno počítačové pracoviště.Z důvodu získání staré dokumentace ze ZO 1 byla splacena osobní půjčka byvalému jednateli.

V červnu jsme organizovali sledování ME v kopané a také byl zahájen pravidelný prodej krmiv.

V červenci jsme se zúčastnili výstavy v Ořechově,kde se nám konečně povedlo prolomit smůlu a získali jsme tam následující čestné ceny Trecha Pavel-Vš čc,Kuchařík František-Vmš čc,MVS,Šachl Zbyněk-Du čc,Ing.Nocar Jiří-Hoč- čc,Ing.Kuchaříková Michaela-morák čc,Bím,Bíč,Buchtela ml-Čm,Badin Bohuslav-Čsč,Cetl Jiří-He a i co se týká účasti patřili jsme mezi první organizace.Náš mladý chovatel Dominik Firsow se zúčastnil korenspodeční soutěže v Chovatelském magazínu a hned napoprvé uspěl.Byla podaná žádost na OÚ o bezúplatný převod sousedního pozemku na zhotovení terasy na výstavní klece opět zamítnuta.Doposud pomoc obce je na nule.

V srpnu jsme přijali nového člena př.Petra Škorpíka,členství ukončila př.Alena Čechová z  důvodu stěhování.Byly zahájeny přípravné práce na výstavu.Dne 29.8.2008 dosáhla naše internetová stránka 5000 návštěv.Tento měsíc bylo zajeno sousedské posezení,které se koná 1 x týdně.Probíhala příprava na výstavu.

Ve dnech 20-21.9.2008 proběhla výstava pod záštitou předsedy PK ČSSD Mgr.Haška Michala,který se také v sobotu dopoledne výstavy zúčastnil.Výstavu si s velkým zájmem o všechna vystavená plemena prohlédl,zajimal se také o to jak je podporovaná činost spolků ze strany obce a kraje,jaký zájem o chovatelství projevuje mládež.Po prohlídce provedl předání čestných cen a poháru pro nejlepšího chovatele výstavy,který věnoval.Po této oficiální části měla následovat beseda se zemědělci z okolí,ale ti neprojevili žádný zájem,takže proběhla beseda s občany ke všeobecným problémům.Návštěva Mgr.Haška zanechala v občanech velmi pozitivní dojem,protože působil přirozeně jako jeden z nás.

Mgr.Hašek při prohlídce expozice drůbeže doprovází předseda a jednatel 

Vystaveno bylo 136 králíků,29 volier drůbeže a 100 ks holubů.

Čestné ceny na králíky získali př.Dvořák Jaroslav ZO Radostice na 1.0 Vm,Kuchaříková Jaroslava na kolekci VM,Trecha Pavel a kolekci Vš oba místní,př.Coufal Václav zo Oslavany na kolekci ČA,př.Babin Bohuslav na kolekci AL,MCH Šachl Zbyněk na 1.0 DU,ing.Kuchaříková Michaela na kolekce Bíč,Bím,př.Beránková Jarmila na Čm,ing.Nocar Jiří na 1.0 Hoč všichni ZO Moravské Bránice.

Nemoriál J.Badina zakládajícího člena ZO získal na 0.1 Vmš př.Uher Milan ZO Radostice.Nejlepší kolekci králíků a 1,0 získal př.Lang Bedřich ZO Mikulov.Pohár předsedy ZO pro nejlepšího mladého chovatele získala př.Vendula Hrubešová na Vm z místní ZO.

Čestné ceny na drůbež získali MCH Dominik Firsow z ZO Moravské bránice na Plží,př.Pištěk Jaroslav ZO Radostice na vlašky černobílé,př.Pelikán Jan ZO Jezeřany-Maršovice na Barneveldky zdrobnělé,nemoriál J.Soukupa,který se nejvíce podílel na stavbě chovatelské budovyzískal MCH Uher Martin ZO Radostice.

Čestné ceny na holubi získali př.Kupský Lubomír ZO Zbýšov za giganty,MCH Martin Uher ZO Radostice na modemky.př.Kuchařík František na MVS modré,př.Horáček Jan na poštovní holubi kaštan,Hlavoň Patr na kingy,všichni zo Moravské Bránice,pohár pro málo chované moravské plemeno získal př.Janek Ladislav ZO Ořechov na MP modrý bělopruhý,pohár vítěz výstavy získal př.Macháček Vítězslav ZO Ořechov na MP červeného.

Pohár předsedy PK ČSSD Mgr.Haška získal na kolekci texanů př.Hlavoň Petr ZO Moravské Bránice.

Př.Hlavoň přebírá pohár od předsedy PK ČSSD Mgr.Michala Haška 

Posuzování provedli:př.Uher Milan,MVDr.Martinec Miloslav-králíky,Mgr.Nečas Zdeněk-drbež a holubi manželé Svobodovy se Svitav,kteří na poslední chvíli zaskočily za Ing.Boučka a patří jim vzlášť poděkování.

Budovy opět ozdobily výkresy žáků místní ZŠ a MŠ.Výstavu navštívilo přes 150 návštěvníků na čemž mělo podíl horší počasí a hodně výstav v tomto termínu.

V říjnu jsme se zúčastnili výstavy v Radosticích a oblastní výstavy v Moutnici,kde jsme v odboru králíků dosáhly na třetí místo mezi organizacemi což je nejlepší výsledek v tomto oboru za celou existenci organizace.Přijali jsme nové členy a to mládežníky Šachlovou Janu,Barboru Pařízkovou a dospělého člena Josefa Dvořáka.Na schůzi bylo rozhodnuto,že výstava příští rok se uskuteční v termínu 24-25.10.2009.

V listopadu jsme provedli velkou rekonstrukci kuchyňky a WC byla položena nová dlažba a nové odpady.

Byl přijat další mládežník Aleš Odehnal.Byla odsouhlasena speciální výstava klubu Rč,která by se měla usutečnit 7-8.11.2009.

17.11.jsme se zúčastnili soutěžní výstavy v Radosticích kde bylo následující pořadí:

1.) ZO ČSCH Brno-Židenice

2.) ZO ČSCH Veverské Kninice

3,) ZO ČSCH Radostice

4.) ZO ČSCH Moravské Bránice

5,) ZO ČSCH Jehnice

V prosinci byla vybavena kuchyňka novým nábytkem,který vytvořil jednatel př.Hlavoň Petr,kterému patří velké poděkování za profesionální zpracování.

Koncem prosince jsme uspořádali chovatelský silvestr pro místní členy a pro členy okolních organizací.Letos se zúčastnili chovatelé z Ořechova a Tuřan 

 

2009

V lednu jsme věnovali pozornost přípravě zimní prodejní výstavu a první obecní zabijačky,Byli rozděleny úkoly pro zabezpečení vybavení na zabijačku a výstavu.

Výstava a zabijačka 7-8.února 2009

 

Na výstavě bylo vystaveno 120 ks králíků, u kterých v pátek 6.2 provedli ocenění posuzovatelé MVDr.Martinec Miloslav a Uher Milan za pomoci našich členů,ale i nečlenů,kterým patří poděkování. Na výstavě bylo vystaveno 115 ks králíků  19 plemen prodáno bylo 34 kusů.V odpoledních hodinách proběhl za velmi dobré účasti aktiv OOK králíků kde byla provedena ukázka posuzování nejlepších zvířat.Během obou dnů se výstavy zúčastnilo přes dvěstěpadesát návštěvníků.

Veřejná zabijačka dne 7.2.2009.

 

V sobotu jsme se pokusila navázat na venkovské tradice a to pořádáním zabijačky aby se spoluobčané mohli podívat jak taková zabijačka probíhá.

V sobotu v 8 hod za velmi příznivého počasí začala zabijačka za účasti třech řezniků a několika pomocniků,protože bylo dostatek šikovných rukou při začátku čuník poměrně rychle visel na koze a byl rychle rozporcován aby se mohlo maso co nejdříve vařit.Samotného zabíjení se zúčastnilo poměrně hodně diváků.Jak se uvařlo maso nastal ten spravný zabijačkový mumraj při přípravě tlačenek a prejtů do kterého se zapojili i členové sousedních hasičů a rodinní přislušníci.Vařil se zabijačkový gůláš,pekli se vrabci a žebírka na kterých bylo možné si na místě pochutnat,Velký zájem byl o tlačenky,ovar a jitrničky bohužel nebylo možné všechny uspokojit.V odpoledních hodinách byly dokončeny jelitka a navečer prdelačka.Naše poděkování patří všem co se podíleli jak na zabijačce tak i divákům,kteří se této akce zúčastnili.

 

V měsíci březnu proběhla další část rekonstrukce budovy a to rozvodem teplé vody na WC a do kuchyňky a instalace nového vedení elektroinstalace.

Dne 21.3 se uskutečnila výroční členská schůze zaměřená především k 80 výročí založení organizace.Na schůzi přijali pozvání zástupci ZO Radostice-manž.Dvořákovi,Ořechov-př.Matoušková,Oblastního výboru -př.Janek i starosta obce František Badin.Předseda přednesl stručnou zprávu z celé historie,která byla čerpaná z historie na internetových stránkách.Další zpráva byla o činnosti v roce 2008.Na závěr byli předané obrozové odznaky následujícím chovatelům:Pavlu Trechovi,Vojtovi Schořovi,Jaromíru Glöcknerovi,Jiřímu Cetlovi,Josefu Kelblovi,Aloisi Žedkovi,Ing.Michaele Kuchaříkové,Frantovi Františku,Bohuslavovi Badinovi

  

 V dubnu byla provedena rekonstrukce pánského WC a sběr železného šrotu.

V květnu jsme uskutečnili první country posezení kde hrále skupina Sanklabáno která bavila dobře asi čtyřicet lidí..Také byla zhotovena udírna.Zúčastnili jsme se výstavy v Pršticích,kde jsme získali 50% čestných cen což byl zatím náš největší úspěch.Čestné ceny získali:Trecha Pavel,Šachl Zbyněk,Šachlová Jana,Ing,Nocar Jiří,Ing,Kuchaříková Michaela.

Byla zhotovena přípojka na veřejnou kanalizaci

V červnu se prováděla oprava stropu v hlavní místnosti,výměna zastaralého osvětlení za úspornější a úprava terénu před vchoden  pokládka zámkové dlažby před první garáží.

V červenci  a  srpnu se provedla pokládka zámkové dlažby před vchodem a příprava terénu před druhou garáží.

V září proběhl další country večer se skupinou Sanklabáno  

 

 

 

 

 

a na delší dobu dobu poslední.
"Dárek k 80.výročí založení spolku".
protože nějákému " starostlivému spoluobčanovi" naše činost nejen pro chovatele ležela na srdci tak,že začal rozesílat různé podněty na úřady až se trefil do černého.Dneska už víme,že se dá spolková činnost poměrně rychle zlikvidovat.Také už víme,že by se prakticky nemohla uskutečnit v republice jediná výstava jak chovatelská tak třeba myslivecká,zahrádkářská,vinařská apod.žádná zábava,ples,pouť nebo hody.Nebudu tady dávat návod pro takové" spoluobčany",aby se nespustila lavina.
Dodnes jsme byli soběstační a nemuseli se prosit u obce o příspěvek stejně by nám jej nedala u sponzorů o dary,ale v současné době kdy musíme provéct poměrně finačně náročné stavební úpravy  bez sponzorských příspěvků naší činnost neobnovíme.
Tak dnes funguje v praxi,že se mají lidé setkávat a sdružovat pro zlepšení vztahů na vesnici.Z toho plyne dobrá rada nedělat nic pro lidi,protože se to obrátí proti vám.
Museli jsme odvolat řijnovou výstavu,protože za omezených podmínek by byla silně prodělečná k tomu se ještě v obci objevila myxomatoza.
 
 
Říjen.
 
Členství ukončil ze zdravotních důvodů Konečný František,přechodem do jiné organizace Horáček Jan a Holický Rostislav.
Výbor řeší nastalou situaci i za pomocí ostatních členů se hledá vhodné řešení.
Oblastní výstavy v Ořechově jsme se letos kvůli myxomatoze a špatným odchovům nezúčastnili.Jediná účast na výstavě byla  10-11.10 v Radosticích.Kde jsme získali následující čestné ceny:př.Trecha Pavel na Vš,Ing.Kuchaříková M na Bím,Petr Hlavoň ma kingy a Gigant Homer.Začala druhá etapa rekonstrukce budovy a to dodělání nových odpadů pro WC personálu a úklidové místnosti a nových umyvadel na WC v poschodí.Výstava která byla planovaná na 24-25.10 byla zrušena z důvodu rekonstrukce.
 
Listopad
 
V listopadu byla ukončena pokládka zámkové dlažby před budovou a proveden sběr železného šrotu,také jsme se byli podívat na Evropské výstavě v Nitře odkud jsme si dovezli několik chovných kusů králíků pro oživení krve v našich chovech (např.z Luxemburska,Švýcarska,Německa,Slovinska,Italie a Slovenska) na této výstavě vystavoval i náš člen Ladislav Moješčík-drůbež,který vystavoval i na výstavě Moravy a Slezka v Přerově Laflešky černé
 
 

Prosinec

 

V prosinci byla postavena kostra uklidové místnosti a WC pro personál.Podařilo se díky internetu navázat přátelské kontakty s chovateli z Německa,kteří propagují naše stránky na jejich webech a přes RKZ forum se nám snaží i poradit ohledně enterokolitidy

,která způsobuje poměrně velké ztráty ve všech chovech,ale nejen v tom nabízí i spolupráci v chovech jak chovným materiálem tak různými radami a zkušenostmi.Na většině německých webů jsme jako první češi,trochu je problém s dorozumíváním,ale i to se postupně daří zlepšovat.

 
 
 
 

 

TOPlist