Jak pomoci Svazu Chovaletů - Základní Organizaci

 

Nabídka pro organizace:

Nabízíme ZO zhotovení laminovaných vysaček s klipem pro pořadatele na výstavě, laminování dokladů do formátu A4

Pronájem místnosti na oslavy:

Nabízíme pronájem místnosti na oslavy s Možnosti využití našeho vlastního pivního chlazení vybavené kuchyňky

Nabídka pro kluby

Klubům nabízíme možnost uspořádání speciální výstavy s možností klubové schůze.Kapacita výstavní plochy cca 14o králíků Klubovna pro cca 4O-5O osob možnost projekce z počítače Nebo DVD.Připravujeme i ubytování pro cca 12 osob

Začít s chovem čistokrevných zvířat

Mezi hlavní cíle svazu patří snaha o zachování pestrosti chovaných plemen.
Některá plemena jsou v ČR velmi málo chovaná a v některých krajích nejsou vůbec.

např. u králíků
Perlových, Marburský Český, Černopesíkatý, Anglický Beran, Zaječí, Rysi, Hotobský a jiné
u drůbeže - Šumavanky, Kočinka, Brahmánky
u holubů Moravský Voláč, Moravský Morák aj.

Chovem takových plemen pomůžete k zachovaní plemenné pestrosti pro naše potomky.


Aktivní zapojení do činnosti organizace

Podílet se na různých akcích, výstavách, aktiv, posezení, které Základní Organizace pořádá i pro nečleny a tím se snaží o vytvoření sousedské pohody, zpestření života v kraji a prezentaci vlastní činnosti.

Životní konfort je mnohem větší, pokud máme více možností, jak trávit volný čas. Bohatší obec (kraj), je ta, která může občanům nabídnout mnohem více aktivit. Samotnou existencí organizace už zvyšejeme životní konfort a pořádáním různých akcí činíme obec bohatší. (která to bohužel nedokáže ocenit)

Aktivním zapojení do činnosti organizace můžete pomoci v mnoha ohledech:

Posílení Základní Organizace

Silná organizace je schopna snáze čelit různým problémům a pracovní zatížení se lépe rozděluje a i navenek má větší váhu než slabá.

Usnadnění příprav akcí

Každá akce se připravuje lépe, když se na přípravách podílí více lidí.

Účast na akcích

Zúčastňovat se akcí které organizace pořádá,protože jakákoliv akce bez lidí je pro ty co se na ni podílí ve svém volnu velké zklamání a ti si potom řeknou proč něco takového pořádat a časem z vesnice vše zmizí.


Propagace

Využívaní internetu - propagací chovatelství na internetu a na různých informačních webech.

Propagace u dětí

V každé generaci je spoustu dětí, kteří by měli velký zájem o chovatelskou činnost. Snahou o získání těchto mladých chovatelů zajistíme budoucnost chovatelství. Dokonce je běžné, že samotné dítě probudí zájem o chovatelství u svých rodičů.

V tomto ohledu je největší pomocí spolupráce se školami a s organizacemi pro děti. Pořádaní akcí pro dětí, jako např. prohlídka výstavy (před zahájením), ukázka chovů a samotná prezentace chovatelské činnosti u dětí.


Finanční podpora

Finanční samostatnost je největším vítěstvím pro každou organizaci.

Výroba, prodej, nákup

- různých chovatelských potřeb
- výsledných produktů z chovatelství
- krmiv aj.
navštivte - Chovatelské potřeby

Kromě samotného nákupu u organizace je možno přispět, i prodejem svých produktů za pomoci organizace.

Reklamní služby

Nabídka reklamních služeb na akcích, nebo na webu. Velmi vhodné pro filmy, které podnikají v oboru, jako např. výrobci krmiv, nebo výrobci chovatelských potřeb.

Sponzorství

Spozonzurům samozřejmě nabídneme co největší podporu, např. v oblasti reklamy.